Đăng ký sở hữ trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản có giá trị lớn của mỗi cá nhân/ tổ chức. Đối với một số doanh nghiệp giá trị của quyền sở hữu trí tuệ còn lớn gấp nhiều lần tài sản hữu hình ví dụ như các nhãn hiệu Coca Cola, Adidas, Microsoft, Google, Facbook…Do đó, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là rất cần thiết giúp các nhân/ tổ chức giữ và phát triển được thương hiệu và những lợi thế thương mại khác. Là một tổ chức chuyên nghiệp, Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo và Cộng sự sẽ giúp Quý khách hàng bảo vệ được Quyền sở hữu trí tuệ trước tình trạng xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng.

dang-ky-so-huu-tri-tue

 

I – NỘI DUNG DỊCH VỤ:

1.Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký Nhãn hiệu,; Bản quyền tác giả; Kiểu dáng công nghiệp; Theo dõi thực thi quyền SHTT tại Việt Nam;

2.Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.Soạn thảo hồ sơ đăng ký;

4.Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

5.Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các công việc trên;

6.Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký.

7.Tiến hành các hoạt động điều tra, ngăn chặn và yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả;

8.Tư vấn hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán, soạn thảo, đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu; chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và quyền tác giả;

9.Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

 II – PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

1.Nhãn hiệu

a)Tra cứu nhãn hiệu:

STT Nôi dung Thời gian Chi phí
1 Tra cứu nhãn hiệu trong nước 1 – 2 ngày làm việc 500.000 đồng/lần/nhãn
2 Tra cứu nhãn hiệu nước ngoài 3 – 5 ngày làm việc 1.000.000 đồng/lần/nhãn

* Lưu ý: Chi phí trên chỉ áp dụng cho việc tra cứu đối với 01 nhãn hiệu/ 01 lần tra cứu. 

b)Đăng ký nhãn hiệu:

Căn cứ vào nhóm sản phẩm dịch vụ phù hợp theo nhu cầu của Quý khách hàng, mức phí sẽ được thể hiện như sau:

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Chủ đơn là Cá nhân, tổ chức Việt Nam Chủ đơn là Cá nhân, tổ chức nước ngoài
1 Lệ phí nộp đơn (nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ) 01 1.980.000 500 USD
2 Lệ phí nộp đơn (đối với nhóm dịch vụ có từ 7 sản phẩm trở đi ** 500.000 x ** 15 USD x **
3 Lệ phí nộp đơn (nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đên 6 sản phẩm/ dịch vụ) *** 1.500.000 x *** 200 USD x ***

 

 

 

Lưu ý: Phí trên đã bao gồm phí dịch vụ, lệ phí nộp cơ quan Nhà nước nhưng chưa bao gồm lệ phí Photography cấp văn bằng bảo hộ và phí VAT cheap jerseys online 10%

c)Phương thức thanh toán: Thanh toán 01 lần: 100% phí ngay sau khi ký hợp đồng.

d)Thời hạn hoàn thành

Theo quy định, thời gian được cấp bằng là khoảng 12 – 15 tháng tình từ thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, do số lượng đơn nộp tại Cục Sở hữu Trí Tuệ luôn quá tải so với số lượng xét nghiệm viên hiệu có tại Cục nên thời hạn nêu trên có thể kéo dài hơn thời gian quy định thêm 01-02 tháng.

  1. Đăng ký bản quyền tác giả
STT LOẠI HÌNH TÁC PHẨM  PHÍ TRỌN GÓI
cá nhân, tổ chức trong nước)(VNĐ) cá nhân, tổ chức nước ngoài)(USD)
I Đăng ký quyền tác giả
1 a) Loại hình tác phẩm viết;b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;c) Tác phẩm báo chí;d) Tác phẩm âm nhạc;đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.    2.000.000             200
2 a) Tác phẩm kiến trúc;b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.  2.200.000  220
3 a) Tác phẩm tạo hình;b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. 2.300.000 230
4 a) Tác phẩm điện ảnh;b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa. 2.500.000 250
5 Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính 2.800.000          280

 

 

  • Lưu ý: Phí trên đã Xung bao gồm phí dịch vụ, lệ phí nộp cơ quan Nhà nước, chưa bao cheap mlb jerseys gồm 10% thuế VAT
  • Phương thức thanh toán: Thanh anyway? toán 01 lần: 100% phí ngay sau khi ký hợp đồng.
  • Thời gian hoàn thành đăng ký bản quyền tác giả: Theo quy định, thời gian cấp  giấy chứng nhận bản quyền tác giả khoảng 15 -20 ngày làm việc tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên nếu anh/ chị muốn làm nhanh  hơn thời hạn, chúng tôi sẽ tiến hành và có tính phí

3.Kiểu dáng công nghiệp

a)Tra cứu khả năng bảo hộ

Stt Nội dung công việc Thời gian Chi phí
1 Tra cứu/ đánh giá khả năng bảo hộ của KDCN 2 -3 ngày làm việc 1.500.000 đ

 

 

b)Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Stt      NỘI DUNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
cá nhân, tổ chức trong nước(VNĐ) cá nhân, tổ chức nước ngoài(USD)
1 Phương án đầu tiên 01 4.000.000 400 USD
Từ phương án thứ hai trở đi, mỗi phương án 01 3.000.000 300 USD
2 Tổng cộng 7.000. 0000 700 USD
  • Lưu ý: Phí trên đã bao gồm phí dịch vụ, lệ phí nộp cheap nba jerseys cơ quan Nhà nước, chưa bao PHáP gồm thuế VAT lệ phí cấp văn bằng bảo hộ.

c)Phương thức thanh toán: Thanh toán 01 lần: 100% phí ngay sau khi ký hợp đồng.

d)Thời gian hoàn thành:Theo quy định quy trình thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam:

– Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

– Công bố đơn hợp lệ: Đơn đăng ký KDCN được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.

– Nội dung công bố đơn đăng ký KDCN  là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ KDCN.

– Thời gian được cấp bằng là khoảng 12 – 18 tháng tình từ thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên, do số lượng đơn nộp tại Cục Sở hữu Trí Tuệ luôn quá tải so với số lượng xét nghiệm viên hiện có tại Cục nên thời hạn nêu trên có thể kéo dài hơn thời gian quy định thêm 01-02 tháng.

4.Sáng chế

a)Tra cứu sáng chế:

STT Nôi dung Thời gian Chi phí
1 Tra cứu/đánh giá khả năng bảo hộ 3– 5 ngày làm việc 1.500.000 đồng

b)Đăng ký sáng chế

STT Nôi dung Số lượng Chủ đơn Chi phí
1 –          Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ đăng ký.–          Nộp đơn, theo dõi quá trình thẩm định đơn. 01 cá nhân, tổ chức Việt Nam 20.000.000 đồng
2 01 Cá nhân, tổ chức nước ngoài 2.000 USD

c)Phương thức thanh toán: Thanh toán 01 lần: 100% dla phí ngay sau khi ký hợp Пляжная đồng.

d)Thời gian hoàn thành

– Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

– Công bố đơn hợp lệ:

– Đơn đăng ký Sáng chế/ GPHI được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

–  Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

–  Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ, Quý khách vui lòng bấm (click) vào nút đăng ký dưới đây hoặc liên hệ:

– Điện thoại: 0914 086 292 

– Email:  LawyerVuNhuHao@Gmail.com