Luật sư Phan Thị Ngọc Hà

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích
Tài chính – Ngân hàng Đại Học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Loại khá
Luật học Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh Loại khá
Nghề Luật sư Học viện Tư pháp tp. Hồ Chí Minh Loại khá
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Nơi làm việc Chức danh
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Nhân viên Tín dụng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chuyên viên Kiểm soát giải ngân; Chuyên viên Phê duyệt Tín dụng
Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự Luật sư