Luật sư VÕ MINH NHẬT

LUẬT SƯ:  VÕ  MINH  NHẬT

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích
Luật Quốc tế Đại Học Luật Hồ Chí Minh Loại khá
Nghề Luật sư Học Viện Tư Pháp Loại khá
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Nơi làm việc Chức danh
Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự Luật sư