Luật sư NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI

Luật sư NGUYỄN THỊ  QUỲNH  MAI

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích
Luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội Loại Khá
Nghề Luật sư Học Viện Tư Pháp Loại Khá
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Nơi làm việc Chức danh
Công ty Luật VLG (Hà Nội) Luật sư tập sự
Văn phòng Luật sư Mỹ Đức (Hà Nội) Luật sư
Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự Luật sư
 CÔNG TY LUẬT TNHH VŨ NHƯ HẢO & CỘNG SỰ LÀ NGƯỜI BẠN TIN CẬY CỦA KHÁCH HÀNG
Email: LawyerVuNhuHao@gmail.com   |   Skype: vu.nhu.hao   
Di động / Viber / Zalo: 0914.086.292