Hướng dẫn mới nhất về kê khai, thu, nộp, quyết toán phí và lệ phí

images639731_scan0002__15_ (1)Chính phủ vừa ban hành Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí quy định cụ thể phương thức kê khai, thu, nộp, quyết toán phí và lệ phí như sau:

– Đối với người nộp: Kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh dựa trên tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí.

– Đối với tổ chức thu (Trừ Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài):

+ Nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước và kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

+ Gửi số tiền phí thu được vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước định kỳ hàng ngày, tuần hoặc tháng dựa trên số tiền phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí xa hay gần Kho bạc Nhà nước.

+ Kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại.

Nghị định 120/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Xem và Download toàn văn Nghị Định TẠI ĐÂY.

Lưu