Tăng mức lương tối thiểu vùng

quy-dinh-ve-tien-luong

Ngày 02/8/2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 như:

– Vùng 1: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016).

– Vùng 2: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016).

– Vùng 3: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016).

– Vùng 4: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Như vậy, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng bình quân là 213.000 đồng/tháng, tương ứng với mức tăng 7,3% so với năm 2016.

Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 này sẽ được trình lên Chính phủ để ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng thay thế Nghị định 122/2015/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Lưu

Lưu