DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CÓ ĐIỀU KIỆN MỚI NHẤT

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014.  Luật mới này bãi bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bổ sung một số ngành nghề mới, cụ thể như sau:

Kinh doanh co dieu kien 1

– Bãi bỏ 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trước đây có 268 ngành nghề có điều kiện nay rút lại 243 ngành, nghề.  (Xem Danh mục mới TẠI ĐÂY)

– Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện gồm: thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị và ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

– Bổ sung ngành nghề “kinh doanh pháo nổ” vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, tên một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn.

Luật sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.