ĐIỀU CHỈNH MỨC TẠM ỨNG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Ngày 22/4/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Nghị định số 37 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2015. Theo nghị định mới này có rất  nhiều sự thay đổi đặc biệt là mới tạm ứng hợp đồng xây dựng mà chúng ta  phải đặc biệt quan tâm.

images (36)

Văn phòng luật sư Vũ Như Hảo và cộng sự  cung cấp tới bạn đọc điểm mới về  mức tạm ứng trong hợp đồng xây dựng cụ thể như sau:

Trước đây, mức tạm ứng hợp đồng tư vấn xây dựng được quy định chung là 25% giá trị của hợp đồng nhưng theo Nghị định mới này mức tạm ứng sẽ là: 20% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ, 15% đối với hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ.

Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC và EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: 10% giá hợp đồng.

Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, mức tạm ứng vẫn giữ ở mức cũ: 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, 15% đối với hợp đồng có giá trị từ 10 đến 50 tỷ đồng và 20% đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

Bài viết khác:

– Hưởng BHXH một lần có sự thay đổi về điều kiện