ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI?

san_giao_dich_bat_dong_san (1)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở 2014. Trong đó, đáng chú ý là những quy định sau về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại:

– Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nếu hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tổ chức, cá nhân đã nhận chuyển nhượng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng này nếu hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Việc chuyển nhượng phải theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ;

– Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều căn hộ, nhà riêng lẻ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó;

– Nếu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua thì phải lập lại hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Thông tư 19/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.

XEM TOÀN VĂN VÀ DOWNLOAD TẠI ĐÂY.