ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

san_giao_dich_bat_dong_san (1)

Từ ngày 16/02/2016, để thành lập sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
– Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
– Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
– Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
– Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng; nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết.
– Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.
Đối với các sàn giao dịch bất động sản được thành lập trước ngày 16/2/2016 được tiếp tục thực hiện nhưng chậm nhất đến ngày 01/7/2016, các sàn giao dịch này phải bổ sung đầy đủ các điều kiện nêu trên.
Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định chi tiết về thành lập sàn giao dịch bất động sản.

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292