HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI – PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HIỆU QUẢ?

Hòa giải là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại. Tuy vậy, các biện pháp hòa giải hiện nay thường do các bên tự thực hiện. Nếu tranh chấp được giải quyết tại Tòa án thì việc hòa giải lúc này lại là một thủ tục trong quá trình tố tụng của vụ án. Thực tế cho thấy rằng hòa giải mang tính chất thủ tục trong vụ án như vậy thường là bất thành và hậu quả tất yếu là vụ việc phải được Tòa án mở phiên tòa xét xử. Việc hòa giải mang tính thủ tục như vậy làm cho vụ án bị kéo dài, gây thiệt hại cả về vật chất và uy tín cho các bên, đặc biệt là mọi chuyện đều “vỡ lở” làm cho các đối tác khác e ngại.

Trong mối quan hệ thương mại đa dạng hiện nay, doanh nghiệp luôn muốn tìm phương pháp giải quyết tranh chấp nhanh gọn, đơn giản, bí mật và hạn chế chi phí. Vì vậy, việc Nhà nước cho phép các cá nhân, tổ chức có kiến thức, kinh nghiệp về pháp luật đứng ra làm “trọng tài” hoặc “bên trung gian” giúp hai bên tìm được tiếng nói chung sẽ mở đường cho các doanh nghiệp tránh được kiện tụng tại Tòa án. Thực ra phương thức này đã được quy định trong Luật thương mại nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể. Để hiện thực hóa, vừa qua chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP lần đầu tiên cho phép thành lập Trung tâm Hòa giải thương mại. Nghị định đã quy định về điều kiện trở thành Hòa giải viên, thành lập và đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại… Nghị định 22/2017/NĐ-CP cũng quy định trình tự, thủ tục tiến hành giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được quy định như sau:
– Khi tiến hành hòa giải, các bên có thể tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải hoặc lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại.
– Nếu các bên không thỏa thuận thì hòa giải viên thương mại thực hiện theo trình tự, thủ tục mà họ thấy phù hợp với vụ việc, nguyện vọng và được các bên đồng ý.
– Việc hòa giải có thể được tiến hành bởi một hoặc nhiều hòa giải viên do các bên thỏa thuận.
– Hòa giải viên thương mại có quyền đưa ra đề xuất giải quyết tranh chấp ở bất kỳ thời điểm nào của quá trình hòa giải.
– Các bên có thể thỏa thuận về thời gian, địa điểm hòa giải; nếu không thỏa thuận thì hòa giải viên thương mại sẽ là người lựa chọn.

Nghị định 22/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2017.

Xem và Download TẠI ĐÂY