HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG

TIEN-LUONG

* HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG

Từ ngày 01/01/2016 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn chi tiết về tiền lương như sau:

1 – Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương là tiền lương theo hợp đồng lao động.

2 – Tiền lương trả cho một ngày làm việc xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (số ngày làm việc bình thường trong tháng không quá 26 ngày).

3 – Bãi bỏ quy định về việc phải trả lương ngay trong tháng làm việc cho người lao động, chỉ còn quy định về việc trả lương một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương.

4 – Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc hoặc mất việc làm.

Download Toàn văn Thông tư TẠI ĐÂY

* THỦ TỤC GỬI THANG, BẢNG LƯƠNG

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo. Trong đó quy định trình tự thực hiện thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” như sau:

1 – Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quả lý nhà nước về lao động cấp huyện.

2 – Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

+ Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

+ Đối tượng thực hiện thủ tục này là Người sử dụng lao động.

+ Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Download Toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY