HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

hoa-don-dien-tu-thay-the-hoa-don-giay

Theo Công văn 2402/BTC-TCT của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/2/2016, một số trường hợp trên hóa đơn điện tử không cần thiết phải có chữ ký của người mua:
– Người mua không phải là đơn vị kế toán;
– Là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,…

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292