MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

BLHS (1)

Ngày 27/11/2015 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, Bộ luật này sẽ phát sinh hiệu lực từ ngày 1/7/ 2016 và có những điểm mới đáng chú ý như sau:
– Người chuẩn bị phạm tội giết người, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Bộ luật hình sự 2015 còn quy định thêm một số tội danh như:
– Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
– Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
– Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi.
– Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Ngoài ra, những hành vi sau đây có thể bị xem là trốn thuế:
+ Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
+ Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán…
Trên đây là một số điểm mới căn bản của Bộ luật hình sự năm 2015 do Văn phòng luật sư tại Nha Trang tổng hợp. Bộ luật hình sự năm 2015 phát sinh hiệu lực sẽ thay thế Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009.