Nhà chung cư được phân hạng như thế nào?

Trên thị trường Bất động sản hầu hết các chung cư thương mại đều được gán cho nhãn “chung cư cao cấp” nhưng tiêu chí nào để xác định “cao cấp” và “thấp cấp” thì chưa rõ ràng. Do đó, việc phân loại nhà chung cư là vấn đề đã được đặt ra khá cấp thiết và từ khá lâu. Tuy nhiên,  đến nay các cơ sở pháp lý để phân loại nhà chung cư vẫn còn rất sơ sài, trong khi thực tế cuộc sống đang đòi hỏi phải gấp rút đưa ra các tiêu chí phân loại nhà chung cư cụ thể để thị trường bất động sản phát triển tốt hơn.

Trước yêu cầu thực tế trên, ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BXD về quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư. Thông tư xác định rõ mục đích phân hạng là: “Nhà chung cư được phân thành nhiều hạng khác nhau để xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường”.

Theo đó, việc phân hạng nhà chung cư được xác định trên cơ sở 04 nhóm tiêu chí sau đây:
1. Nhóm tiêu chí về quy hoạch – kiến trúc.
2. Nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật.
3. Nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội.
4.Nhóm tiêu chí về chất lượng, quản lý, vận hành

 

Đồng thời, việc phân hạng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây khi phân hạng và công nhận hạng đối với từng tòa nhà chung cư:
– Có đề nghị của chủ sở hữu hoặc chủ đầu tư hoặc Ban quản trị nhà chung cư hoặc sự thống nhất bằng văn bản của 50% tổng chủ sở hữu nhà chung cư;
– Nhà chung cư được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt; theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp;
– Nhà chung cư hoàn thành việc đầu tư xây dựng đúng với quy định pháp luật về nhà ở, về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;
– Nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng và không vi phạm quy định về pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng;
– Nhà chung cư không thuộc diện bị phá dỡ,