Quy định mới về các điều kiện để nhà xây dựng trái phép không bị tháo dỡ

Năm 2018 có nhiều quy định mới giải quyết những vướng mắc trong những quy định cũ cũng như quy định áp dụng đối với những trường hợp cụ thể không  còn dùng quy định cứng ngắt áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau. Và một trong những quy định mới đó có Thông tư số 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Theo quy định trên thì từ ngày 15/01/2018, tổ chức, cá nhân xây xây nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép; xây dựng sai thiết kế, sai quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ 6 điều kiện sau đây:

a) Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 04/01/2008 và đã kết thúc trước ngày 15/01/2018 nhưng sau ngày 15/01/2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15/01/2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả;

b) Không vi phạm chỉ giới xây dựng;

c) Không ảnh hưởng các công trình lân cận;

d) Không có tranh chấp;

đ) Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

e) Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Văn bản Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Xem và tải văn bản

TẠI ĐÂY