Quy định mới về ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự

Nha nghiChính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Nghị định này quy định cụ thể về 13 ngành, nghề kinh doanh phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự bao gồm:

(1) Kinh doanh công cụ hỗ trợ; (2) Kinh doanh các loại pháo; (3) Kinh doanh súng bắn sơn; (4) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; (5) Kinh doanh casino; (6) Kinh doanh dịch vụ đặt cược; (7) Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; (8) Kinh doanh tiền chất thuốc nổ; (9) Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; (10) Kinh doanh dịch vụ nổ mìn; (11) Kinh doanh dịch vụ vũ trường; (12) Kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp); (13) Kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ.

Nghị định này thay thế và bãi bỏ Nghị định 52/2008/NĐ-CP và Nghị định 72/2009/NĐ-CP.

DOWNLOAD NGHỊ ĐỊNH 96 TẠI ĐÂY

Lưu