THÔNG TƯ MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

regist (1)

Ngày 1/12/2015, Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Theo đó, kể từ ngày 15/1/2016 khi các chủ thể thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh phải tuân thủ theo mẫu được quy định tại Thông tư này. Ngoài ra, để đảm bảo về mặt pháp luật trong quá trình hoạt động chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần phải đặc biệt quan tâm đến những nội dung thông do Thông tư hướng dẫn chi tiết.
Qúy khách hàng có thể Dowload toàn văn Thông tư do Văn phòng luật sư Vũ Như Hảo và cộng sự cập nhập TẠI ĐÂY