THỜI HẠN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 du-an-1

Ngày 20/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2015/NĐ-CP để quy định chi tiết,  hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật  Nhà ở 2014.
Theo đó, kể từ ngày 10/12/2015 thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài được quy định như sau:

– Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cấp cho tổ chức đó.

Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong GCN, nếu chủ sở hữu (CSH) có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo Điều 77 Nghị định này.

Nếu GCNĐKĐT không ghi thời hạn thì trong GCN cấp cho CSH cũng được ghi không thời hạn.

–  Nếu tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu hoặc bị Nhà nước Việt Nam thu hồi GCNĐKĐT hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì chủ sở hữu phải bán, tặng cho nhà ở cho đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Trong trường hợp tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua sáp nhập hoặc chuyển vốn theo quy định pháp luật  mà vẫn trong thời  hạn được sở hữu nhà ở thì tổ chức này được sở hữu nhà ở lâu dài.

Toàn bộ nội dung trên được quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292

Email cho Luật sư Vũ Như Hảo   Like fanpage của Luật sư Vũ Như Hảo   Xem clips của Luật sư Vũ Như Hảo    Website của Luật sư Vũ Như Hảo