CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐÂU?

New Home
Thẩm quyền công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Câu hỏi:

Kính chào Luật sư, tôi được biết Văn phòng có chuyên mục hỏi đáp pháp luật. Nay tôi có vấn đề này kính mong luật sư tư vấn giúp tôi. Vừa qua, tôi và em trai tôi có nhận chuyển nhượng một mảnh đất của hàng xóm ở xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa. Theo tôi được biết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng, Nhưng cả tôi và em trai tôi không biết hợp đồng này được công chứng ở đâu. Nay luật sư cho tôi hỏi tôi và em trai tôi có thể công chứng hợp đồng này tại Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc được không? Nếu không được thì tôi cần công chứng ở đâu?

Trả lời:
Về thẩm quyền của UBND cấp xã trong việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 6 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã như sau: “Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai…. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. ….Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.”
Theo nội dung được quy định trên cho thấy, UBND cấp xã có thẩm quyền trong việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, để đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân và tránh được rủi ro cho các bên tiến hành thực hiện giao dịch liên quan đến bất động sản. Ngày 16/11/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4233/BTP-BTTP hướng dẫn thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhà ở.
Theo đó, việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhà ở được thực hiện như sau:
Cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng thấy hợp đồng, giao dịch đơn giản, các bên tin tưởng nhau thì công chứng viên công chứng hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa chọn chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Ngược lại, trường hợp hợp đồng, giao dịch phức tạp, tiềm ẩn rủi ro cho các bên, thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy căn cứ các quy định trên và đối chiếu với trường hợp của bạn. Bạn có quyền lựa chọn UBND xã Vĩnh Ngọc để chứng thực hoặc văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn, em trai của bạn với người chuyển nhượng là hàng xóm của bạn.

Chúc bạn thực hiện giao dịch thành công!

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292