Luật sư nha trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  • 1. Thời điểm mở thừa kế và thời hiệu thừa kế Căn cứ khoản 1 Điều 611 và khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời điểm mở thừa kế và thời hiệu thừa kế…

    Có được đòi chia lại khi đất nhận thừa kế đã được cấp sổ?

  • 1. Thời điểm có hiệu lực của di chúc Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 643 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về hiệu của di chúc như sau: “Điều 643. Hiệu lực của di chúc 1.…

    Hiệu lực của di chúc