Luật sư nha trang

LUẬT SƯ HẢO VÀ CÁC CỘNG SỰ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  • Khi nền kinh tế và xã hội càng phát triển, các nhãn hiệu (thương hiệu) mới trong các ngành dịch vụ, sản xuất, kinh doanh ngày càng gia tăng. Và nhu cầu đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu mới…

    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

  • Muốn kinh doanh dịch vụ chăm sóc mẹ và bé thì có phải đăng ký kinh doanh không? Phải đáp ứng những điều kiện gì theo quy định mới của pháp luật? Thứ nhất, muốn kinh doanh dịch vụ chăm…

    Kinh doanh dịch vụ chăm sóc mẹ và bé theo quy định mới