ĐƯỢC NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG HAY KHÔNG KHI ĐẤT CHƯA CÓ SỔ ĐỎ?

THU HOI DAT

Câu hỏi:
Kính chào luật sư, tôi được biết Luật sư Nha Trang có chuyên mục hỏi đáp pháp luật. Nay tôi có vấn đề sau mong muốn được Luật sư tư vấn giúp tôi.
Năm 1998, gia đình chúng tôi khai hoang một thửa đất sát cạnh căn nhà chúng tôi đang ở để trồng rau. Từ khi sử dụng đến nay đất không có tranh chấp với ai. Tháng 8 /2015, tôi nhận được thông tin từ trưởng thôn đất này đang quy hoạch và bị thu hồi. Vậy luật sư cho tôi hỏi, gia đình chúng tôi có được nhận tiền bồi thường do thửa đất khai hoang bị thu hồi hay không?
Trả lời:
Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo và Cộng sự cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi để yêu cầu chúng tôi giải đáp. Với tình huống của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 47/2014 NĐ-CP, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất :

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

Như vậy, để được bồi thường khi đất bị thu hồi khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải đủ điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013 như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơicó đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.

Như vậy,  với trường hợp của gia đình bạn, nếu gia đình bạn được UBND xã xác nhận đất khai hoang đã sử dụng lâu dài, không có tranh chấp và  có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên nhưng chưa được cấp thì hiện nay nếu có quyết định thu hồi thì gia đình bạn vẫn được bồi thường về đất.

Trân trọng!

Luật sư Nha Trang.