THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

chinhanhcongty (1)

Câu hỏi:
Kính chào Luật sư. Công ty của tôi là công ty nước ngoài, vừa qua chúng tôi đã thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh tại Nha Trang, Việt Nam và đã được cấp giấy phép thành lập chi nhánh. Nay tôi muốn hỏi giấy phép này có thời hạn trong bao lâu? Cảm ơn Luật sư.
Trả lời:
Theo quy định tại Nghị định 07/2016, từ ngày 10/3/2016 thì thời hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.
Thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.
Đối với trường hợp của công ty bạn, giấy phép thành lập chi nhánh đã được cấp trước ngày 10/3/2016 vì thế chi nhánh của công ty sẽ được tiếp tục hoạt động cho đến thời hạn của giấy phép đã được cấp.
Trân trọng!

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292