Thừa kế đất mộ và chuyển mục đích sử dụng đất

Câu hỏi:

Tôi có câu hỏi nhờ Luật sư giải đáp giúp: Ông tôi ở Nha Trang, Khánh Hòa qua đời năm 2009, ông có đẻ lại di chúc cho tôi là cháu ruột một miếng đất mộ khoảng 3.000 m2 (trên đó có khoảng 30 ngôi mộ) có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp năm 2005. Vậy tôi có được hưởng phần đất mà ông tôi để lại không? nếu được, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đối với mảnh đất đó có được không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự xin trả lời bạn như sau:

Về nguyên tắc, nếu đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông của bạn có quyền lập di chúc để lại cho bạn. Nói chung, mọi loại đất có thẻ làm di chúc cho người khác, kể cả đất ruộng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục sang tên cho người nhận, thì người nhận phải chứng minh được là mình có nhu cầu sử dụng thì mới được công nhận quyền sử dụng. Việc này thực ra cũng chỉ mang tính hành chính, hình thức. Điều quan trọng nhất trong việc của bạn là giá trị pháp lý của bản di chúc.

Di chúc phải được lập theo đúng quy định của pháp luật (người lập di chúc minh mẫn, tự nguyện, nội dung và hình thức di chúc rõ ràng, không vi phạm điều cấm của pháp luật…) thì sẽ được xem là hợp pháp và phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế – thời điểm ông của bạn qua đời (khoản 1, Điều 643 BLDS 2015). Nếu di chúc của ông bạn đáp ứng được những điều kiện trên thì anh có quyền được hưởng phần đất mà ông bạn để lại. Để hoàn tất thủ tục nhận di sản thừa kế, bạn cần liên hệ với phòng công chứng nơi có mảnh đất để làm thủ tục khai nhận thừa kế. Tiếp đó, liên hệ với cơ quan chức năng làm thủ tục nhận và chuyển tên mảnh đất được thừa kế cho mình. Sau đó, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này. Khi đó, bạn có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu việc chuyển đổi này là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương thì yêu cầu của bạn sẽ được chấp thuận. Bạn cũng có quyền thông báo và di dời các ngôi mộ ra khỏi khu đất trong quá trình sử dụng sau này.

Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng xét thấy bản di chúc của ông bạn có dấu hiệu không hợp pháp hoặc có tranh chấp, không thừa nhận… thì bạn chưa được xem xét công nhận việc hưởng di sản. Sự việc phải do Tòa án giải quyết. Tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xét xử và quyết định bản di chúc có hợp pháp hay không.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự