Trách nhiệm của bên bảo lãnh

Câu hỏi:
“Gia đình tôi thế chấp nhà bảo lãnh vay vốn ngân hàng cho một công ty. Nay thời hạn bảo lãnh đã hết, công ty trây ỳ không trả tiền. Như vậy trách nhiệm của công ty thế nào? Ngân hàng có phát mại nhà của tôi không?”

Đáp:
Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự xin trả lời anh/chị như sau:

Theo quy định tại Điều 335 Bộ luật Dân sự 2015 thì Bảo lãnh là việc người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Điều 339 Bộ luật Dân sự cũng quy định: “Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh…”.

Với quy định nói trên, nêu việc bảo lãnh của gia đình anh/chị được thực hiện đúng quy định của pháp luật thì khi Công ty (bên được bảo lãnh) không trả được nợ,  anh/chị sẽ phải đưa ngôi nhà của mình ra để trả nợ thay cho Công ty; nếu Công ty vẫn hoạt động bình thường, có khả năng trả nợ thì trước hết, Ngân hàng sẽ yêu cầu Công ty (là người vay trực tiếp) phải trả nợ chứ chưa thể phát mại tài sản của anh/chị để thu nợ.

Trong trường hợp công ty này không trả được nợ, Ngân hàng đã phát mại tài sản của anh/chị để thu nợ thì theo quy định tại Điều 340 Bộ luật Dân sự, gia đình chị có quyền yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ hoàn trả lại cho mình khoản tiền đã trả thay cho họ, nếu hai bên không có thoả thuận khác.

  • Quy định pháp luật: Điều 335, Điều 339 và Điều 340 Bộ luật Dân sự 2015.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự