Xử lý như thế nào đối với di chúc bị hư hại?

Hỏi: Chào luật sư, cha tôi có để lại 1 bản di chúc nhưng được lập khá lâu từ năm 1990, di chúc không bảo quản cẩn thận và sau lần xây dựng lại nhà thì bản di chúc đã bị rất nát, bũn ra vì dính mưa và không thể đọc được. Cha tôi mất năm 2019, hiện nay anh chị em tôi muốn khai nhận di sản của cha tôi để lại nhưng tờ di chúc đã bị hỏng khá nặng và không biết cha tôi phân chia tài sản như thế nào. Cho tôi hỏi di sản cha tôi để lại sẽ được phân chia như thế nào đối với trường hợp di chúc đã bị hư hỏng?

Đáp: Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự xin giải đáp như sau

Theo quy định tại khoản 1 Điều 642 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 642. Di chúc bị thất lạc, hư hại

1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.”

Như vậy, trường hợp của bạn thì di chúc hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì được xem như là người có tài sản chết nhưng không để lại di chúc và di sản thừa kế sẽ được phân chia theo pháp luật. Cụ thể di sản sẽ được phân chia theo thứ tự như sau:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.