Cha mẹ cho con đất có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

1. Tặng cho nhà đất cho con có mất phí không?

Những khoản thuế, phí miễn và phải đóng khi tặng cho nhà đất cho con, cụ thể:

– Thuế thu nhập cá nhân: tặng cho con nhà đất được miễn thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“ Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.”

– Lệ phí trước bạ: tặng cho con nhà đất được miễn lệ phí trước bạ (trừ trường hợp chuyển nhượng) theo quy định tại Khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP:

Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

– Phí thẩm định hồ sơ: Đối với khoản phí này bạn sẽ phải tự chi trả. Lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, cho nên, mức thu giữa các tỉnh thành là khác nhau.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Người có nhu cầu phải nộp lệ phí nếu yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận. Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng thông thường dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một vài tỉnh thu 120.000 đồng/giấy/lần cấp).

2. Cha mẹ tặng cho con nhà đất có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Với thuế thu nhập cá nhân, do đất được bố mẹ tặng cho con cái nên được miễn phí thuế thu nhập. Vì theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP và được hướng dẫn chi tiết bởi khoản a Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập của người con do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế bất động sản từ cha mẹ được miễn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau được miễn thuế thu nhập cá nhân.

– Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, khi bố mẹ chuyển nhượng, tặng cho hoặc để thừa kế nhà đất cho con được miễn thuế thu nhập cá nhân.

3. Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai năm 2013.

– Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012

– Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

– Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

– Thông tư 111/2013/TT-BTC.