CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Các tranh chấp về hợp đồng thuê nhà ở chiếm tỷ lệ khá lớn trong các tranh chấp dân sự tại Tòa án. Nguyên nhân bởi thuê nhà là nhu cầu phổ biến trong cuộc sống nhưng các bên lại xác lập hợp đồng chưa chặt chẽ hoặc có cách hiểu khác nhau. Các tranh chấp này thường phát sinh khi các bên chấm dứt hợp đồng (chấm dứt khi hết hạn hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng). Để đảm bảo quyền lợi các bên và tránh các tranh chấp, Công ty Luật Vũ Như Hảo và Cộng sự xin đưa ra một số quy định của pháp luật có liên quan như sau:

Thứ nhất: Xác lập và Chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Khi thuê nhà, bên thuê và bên cho thuê sẽ thực hiện việc giao kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, mang tính chất ràng buộc nhau, sự giao kết này có thể thành lập thành văn bản hoặc có thể giao kết miệng. Pháp luật dân sự hiện hành thừa nhận hợp đồng cho thuê nhà bằng miệng. Tuy nhiên, nếu giao kết bằng miệng thì sẽ khó để chứng minh khi phát sinh tranh chấp. Do đó, các bên nên giao kết bằng văn bản, trong đó các bên thỏa thuận những ý chí của mình trên hợp đồng như thời gian thuê, giá thuê tài sản, quyền và nghĩa vụ của các bên….

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê tài sản.

Hợp đồng thuê nhà sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ như sau:
– Khi hợp đồng thuê nhà ở đã hết thời hạn cho thuê đối với hợp đồng có ghi thời hạn thuê mà bên cho thuê không có nhu cầu cho thuê hoặc bên thuê không có mong muốn thuê tiếp.

– Đối với hợp đồng thuê không xác định thời hạn thì nếu bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng thuê, tức là muốn lấy lại tài sản thì phải thực hiện báo trước cho bên thuê tài sản là chín mươi ngày và sẽ chấm dứt hợp đồng khi hết thời hạn trên.

– Dù hợp đồng chưa hết hạn nhưng hai bên có văn bản thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bên cạnh đó thì hợp đồng cho thuê cũng sẽ được chấm dứt khi tài sản cho thuê không còn nữa, ngoài ra nếu người cho thuê tài sản có tuyên bố mất tích hay đã chết mà không chung sống với bất kì ai thì hợp đồng thuê nhà đó cũng sẽ bị chấm dứt.

– Một trường hợp nữa dẫn đến chấm dứt hợp đồng thuê nhà đó là nhà ở cho thuê bị hư họng nặng không thể khắc phục có khẳ năng bị sụp đổ, hoặc là nhà ở đó nằm trong vùng quy hoạch giải tỏa đất, có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đang cho thuê đó bị nhà nước trưng dụng, trung mua trong những trường hợp pháp luật quy định.

Trước khi chấm dứt hợp hợp đồng thuê tài sản thì bên cho thuê phải thông báo cho bên thuê biết trước bằng văn bản là ba mươi ngày nếu không có thỏa thuận nào khác.

Ngoài ra một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nếu có một trong các trường hợp sau:

– Khi có căn cứ chứng minh bên thuê nhà đang tự ý phá dỡ nhà, xây dựng, cơi nới thêm nhà, cải tạo lại nhà đang cho thuê.
– Khi không có sự đồng ý của bên cho thuê mà bên thuê nhà đã tự ý mình cho thuê lại nhà ở, đổi hay cho mượn tài sản thuê đó, ngoài ra trong quá trình sinh sống người thuê nhà họ gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến những người đang sinh sống xung quanh, gây mất tự khu sinh sống đó đã được nhắc nhở nhiều lần, lập biên ban đến 03 lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Bên thuê tài sản có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đã ký kết khi thuộc một trong các trường hợp sau:
– Khi nhà bị hư hỏng nặng không do lỗi bên của bên thuê mà bên cho thuê không chịu sửa chữa lại nhà cho thuê, Giá thuê không theo như đã thỏa thuận trong hợp đồng, tăng một cách vô lý không có cơ sở không thông báo cho bên thuê nhà biết trước về vấn đề tăng giá thuê nhà. Quyền sử dụng đó đang bị hạn chế do quyền và lợi ích của người thứ ba.

Khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên thuê phải thực hiện thông báo cho bên cho thuê trước ba mươi ngày nếu không thỏa thuận khác nếu có thiệt hại xảy ra thì phải thực hiện bồi thường theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Thư hai: Thanh lý hợp đồng thuê nhà.
– Khi thanh lý hợp thuê nhà thì bên cho thuê tài sản cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình đó là cần kiểm tra lại tài sản của mình đã còn đúng nguyên trạng hay không, hay có sự thay đổi nếu thay đổi thì sự thay đổi đó có được sự đồng ý cua mình hay không, nếu không thì cần phải thỏa thuận lại với bên thuê tài sản về vấn đê bồi thường.

– Bên cạnh đó cần kiểm tra kỹ tài sản mà mình cho thuê sau quá trình cho bên thuê thực hiện việc thuê đó có hỏng hóc gì không và vấn đề hỏng đó là do lỗi của bên thuê hay là do tác động của bên ngoài, để bàn bạc thỏa thuân với bên bên thuê về hướng bồi thường thiệt hại nếu có.

Đối với bên thuê tài sản khi thực hiện việc thanh lý hợp đồng cần lưu ý một số vấn đề như sau:
– Trường hợp bên cho thuê chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên thuê tài sản cần kiểm tra kĩ hợp đồng thuê nhà đã được ký kết trước đó xem bên cho thuê tài sản chấm dứt đã đúng theo quy đinh pháp luật cũng như những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng hay không nếu không thì sẽ yêu cầu bên cho thuê tài sản bồi thường theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc là theo quy định của pháp luât.

Trường hợp thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì hai bên phải cùng kiểm tra lại tài sản thuê cùng nhau thương lượng về bồi thường nếu có, sự thỏa thuận này phải được lập thành văn bản có chữ ký của cả bên thuê và bên cho thuê, để tránh trường hợp phát sinh tranh chấp sau này.

Nếu thanh lý hợp đồng do đến hạn hợp đồng thì bên thuê nếu không có nhu cầu tiếp tục thuê lại thì phải báo trước cho bên cho thuê về ngày hết hạn hợp đồng và tiến hành cùng nhau kiểm tra lại tài sản cho thuê việc kiểm tra cũng phải được lập thành văn bản và nhau ký tên vào.

Một trong những thủ tục không thể thiếu khi thanh lý hợp đồng thuê nhà đó là Lập biên bản thanh lý hợp đồng để chứng minh sư kiện thuê tài sản giữa bên cho thuê nhà vơi bên thuê nhà đã chấm dứt, các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng kể từ ngày ký văn bản thanh lý sẽ không phát sinh nữa, mọi sự kiện xảy ra sau này không còn liên quan đến nhau nữa, sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thì phải tiến hành kiểm kê, bàn giao tài sản cho nhau theo sự thỏa thuận của hai bên.

Nếu tài sản cho thuê có hỏng hóc, hao mòn thì có thể yêu cầu bồi thường theo sự thỏa thuận của hai bên, nếu không thỏa thuận được thi có quyền yêu cầu cơ nhà nước có thẩm quyền giải quyết.