Chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế?

Nhiều Chủ doanh nghiệp đã đổi mới tư duy, không coi các khoản chi cho người lao động là CHI PHÍ mà xem là khoản ĐẦU TƯ sinh lời bền vững nhất. Với quan điểm đó, ngày càng có nhiều Doanh nghiệp có những chính sách phúc lợi rất tốt cho người lao động.
Tuy nhiên, ở phạm vi kế toán thì các khoản phúc lợi này vẫn được xem là chi phí. Nên vấn đề đặt ra là các khoản phúc lợi này có được khấu trừ thuế TNDN và Thuế GTGT hay không? Điều kiện là gì?
Để giải quyết vấn đề này, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn 4005/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động.

thue

Theo đó, Công văn này hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như sau:

– Các khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định.

– Đồng thời, doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với các khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.

Công văn 4005/TCT-CS được ban hành ngày 29/9/2015.

Xem và DOWLOAD TẠI ĐÂY