CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THÀNH DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI CÓ LỢI GÌ?

I. Các quy định mới trong Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

1 Không cần đóng dấu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

2 Làm rõ việc văn bản ủy quyền cho cá nhân thành lập doanh nghiệp không cần công chứng, chứng thực;

3 Làm rõ việc tách và gộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

4 Có hướng dẫn rõ ràng về việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp;

5 Cho phép doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh;

6 Cho phép người nhận ủy quyền ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;

7 Bỏ yêu cầu nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ giảm vốn;

8 Giảm bớt các trường hợp phải thay đổi thông tin cổ đông sáng lập;

9 Công bố thông tin doanh nghiệp;

10 Làm rõ thủ tục thay đổi khi có quyết định của tòa án hoặc trọng tài thương mại.

Trong đó, tiêu biểu là quy định hướng dẫn trình tự thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Vậy chắc chắn sẽ không có ít câu hỏi của thành viên hoặc chủ sở hữu của hộ kinh doanh cá thể về việc chuyển đổi này có mang lại lợi ích gì không? Và tại sao các hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp?

Để trả lời câu hỏi trên Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự xin trả lời như sau:

Khi chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp sẽ khắc phục được các hạn chế sau của Hộ kinh doanh cá thể, cụ thể:

+ Không có tư cách pháp nhân, nhà đầu tư phải dùng tài sản của mình để trả nợ nếu Hộ kinh doanh thua lỗ.

+ Chỉ được sử dụng dưới 10 lao động trực tiếp.

+ Khi được đăng ký kinh doanh tại 1 địa điểm, không thể mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác,…

Ngoài ra, khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp thì các hộ kinh doanh cá thể sẽ được hỗ trợ theo quy định trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 với nhiều quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

Để được hỗ trợ khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp thì hộ kinh doanh cá thể phải đáp ứng những điều kiện gì?

+ Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

+ Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Vậy khi chuyển đổi thành doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ như thế nào? Và hỗ trợ những gì?

a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

b) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

c) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

II. Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp theo Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018.

1. Nơi nộp hồ sơ: Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

2.Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm:

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Các giấy tờ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp dự kiến đăng ký.(ví dụ: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hai thành viên, công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.