MỘT SỐ ĐIỂM MỚI THÚ VỊ VỀ PHÁP NHÂN, CÁ NHÂN TRONG BLDS 2015

luat-dan-su

1. Bộ luật dân sự 2015 phân pháp nhân ra làm hai loại dựa theo tiêu chí lợi nhuận: Pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại

2. Theo BLDS 2015 thì pháp nhân cũng có quyền thành lập pháp nhân.

3. Nếu BLDS 2005 coi người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự thì BLDS 2015 đã bỏ ngay quy định đó. (Thần đồng 5 tuổi mà lại bảo là không có năng lực hành vi thì chết ^_^).

4. Nhóm người khó khăn về nhận thức, làm chủ hành vi lần đầu tiên được đưa vào BLDS 2015

5. Quyền được sống lần đầu tiên được đưa vào BLDS 2015.

6. BLSD 2015 quy định một số trường hợp cụ thể không phải xin phép khi sử dụng hình ảnh. “Ngầm” thừa nhận khái niệm “người của công chúng”.

7. Quyền về đời sống riêng tư (ăn, ngủ, nghỉ, hoạt động riêng của gia đình) được bảo hộ. Thay vì chỉ bảo hộ về bí mật đời tư.

Xem bản so sánh chi tiết về cá nhân, pháp nhân giữa BLDS 2005 và 2015 như bảng dưới đây:

Tiêu chí Bộ luật dân sự 2005 Bộ luật dân sự 2015
Thành lập pháp nhân Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, tổ chức hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Chia pháp nhân theo tiêu chí lợi nhuận Không chia Chia làm 02 loại:

–          Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

–          Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

Quốc tịch của Pháp nhân Không có quy định Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam.
Các loại pháp nhân Chia pháp luật thành 6 loạ