QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU DOANH NGHIỆP

dau_tron_phap_nhanNgày 19 tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Nghị định này đã thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP. Theo đó, việc đăng ký và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được quy định rất cụ thể như sau:
– Trường hợp DN đã thành lập trước khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành có nhu cầu làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của DN.
– Nếu các doanh nghiệp thành lập trước khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành vẫn tiếp tục sử dụng mẫu dấu đã được cấp thì không phải gửi thông báo thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp;
– Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì DN được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.
Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
Dowload toàn văn Nghị định 96/2015/NĐ-CP TẠI ĐÂY
                                                                                                                                                        LUẬT SƯ NHA TRANG