THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Khi nền kinh tế và xã hội càng phát triển, các nhãn hiệu (thương hiệu) mới trong các ngành dịch vụ, sản xuất, kinh doanh ngày càng gia tăng. Và nhu cầu đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu mới hình thành là nhu cầu thiết yếu của các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu. Để hỗ trợ cho quý khách hàng về việc thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự xin đưa ra nội dung tư vấn về vấn đề này như sau:

I. Căn cứ pháp lý:
– Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

II. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:
Thành phần hồ sơ nộp tới Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:
+ Tờ khai (02 bản);
+ Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
+ Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;
+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
Căn cứ vào quy định trên, để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Quý Khách hàng cần cung cấp các thông tin/tài liệu sau đây:
+ Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh do Quý Công ty);
+ Giấy ủy quyền ;
+ Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký;
+ Danh mục sản phẩm cụ thể xin đăng ký bảo hộ theo nhãn hiệu.
III. Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu:
Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 20-22 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

Theo qui định, qui trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau: (i) thẩm định hình thức (1-2 tháng), (ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng); (iii) thẩm định nội dung (9-16 tháng); và (iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu có thể chia ra thành các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu

Cá nhân, Doanh nghiệp có thể tra cứu sơ bộ (miễn phí) để biết đươc nhãn hiệu của cá nhân, doanh nghiệp dự định đăng ký có bị trùng hay gây nhầm lẫn hay không tại Đường link tra cứu nhãn hiệu sơ bộ sau: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php.

Ngoài ra, cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu (có thu lệ phí) tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để có kết quả tra cứu chính xác cao hơn.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền
Cá nhân, doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành thiết kế nhãn hiệu của mình sẽ kê khai và hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Cá nhân, doanh nghiệp nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Trước tiên, đơn sẽ được thẩm định về hình thức xem có đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức không, ví dụ như Người Nộp Đơn đã nộp đủ các tài liệu cần thiết chưa, phân nhóm các sản phẩm/dịch vụ có chính xác không … Kết quả của thẩm định hình thức sẽ có trong vòng 1 đến 2 tháng kể từ khi nộp đơn và Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho Người Nộp Đơn.
Sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong 2 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ, Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung. Mục đích của giai đoạn này là xem xét xem nhãn hiệu xin đăng ký có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật không.
+ Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;
+ Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này.

Nếu Đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự
Skype: vu.nhu.hao
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang
Cellphone: 0914 086292
Địa chỉ: 16 Mạc Đĩnh Chi, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa