THỬ VIỆC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG? MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG HIỆN NAY

Câu hỏi:

        Xin chào Luật sư, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi một vấn đề như sau: Tôi mới đi làm được 01 tháng với mức lương thử việc là 3.000.000 VNĐ (80% mức lương chính thức) không có trợ cấp, không đóng bảo hiểm xã hội.

Khi ký hợp đồng lao thử việc thì thời gian thử việc là 03 tháng tôi có thắc mắc tại sao lại thử việc lâu như vậy thì bên phía công ty có trả lời là do tôi chưa có kinh nghiệm. Vậy luật sư cho tôi hỏi thời gian thử việc 03 tháng đó có đúng theo quy định của pháp luật không?

Trả lời:

      Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp cũng như các quy định của pháp luật hiện hành chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

      Thứ nhất, về thời gian thử việc đối với thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì chưa đủ để xác định thời gian mà bạn thử việc chính xác của bạn là bao lâu. Nhưng với thời gian thử việc 03 tháng thì công ty mà bạn đang làm đã vi phạm pháp luật lao động cụ thể, theo quy định tại Điều 27 BLLĐ 2012 thì thời gian thử việc được xác định tùy vào từng công việc tuy nhiên không quá 02 tháng cụ thể:

“Điều 27. Thời gian thử việc:

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

       Thứ hai, về khoản tiền lương của bạn thì công ty cũng đã vi phạm pháp luật lao động cụ thể theo quy định tại Điều 28 BLLĐ.

“Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Cụ thể, Công ty của bạn chỉ trả cho bạn với mức lương thử việc là 80% (mức lương chính thức) . Tuy nhiên, theo quy định trên thì mức lương thử việc tối thiểu là 85% mức lương của công việc đó (tức là mức lương chính thức khi bạn được nhận vào làm việc). Như vậy công ty của bạn đã vi phạm pháp luật lao động đối với việc trả lương thử việc cho bạn.

      Thứ ba, về mức lương tối thiểu vùng mức lương chính thức của bạn là 3.750.000 VNĐ. Theo quy định của pháp luật cụ thể tại Điều 3 của Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động nếu Công ty của bạn hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I thì Công ty bạn đã vi phạm pháp luật lao động về mức lương tối thiểu phải trả cho người lao động. Nếu công ty mà bạn đang làm việc hoạt động trên địa bàn còn lại thuộc II, III, IV thì công ty không vi phạm pháp luật lao động.

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1.Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

     Thứ tư, theo thông tin mà bạn cung cấp thì ngoài tiền lương thử việc là 3.000.000 bạn không được thêm khoản trợ cấp nào và không đóng bảo hiểm xã hội. Căn cứ theo Điều 26 của BLLĐ thì các nội dung bắt buộc của hợp đồng thử việc không bao gồm đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, trong thời gian thử việc thì công ty bạn và bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội.

“Điều 26. Thử việc

1.Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

 Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3, Điều 186 BLLĐ đối với trường hợp của bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội thì công ty mà bạn đang làm phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà công ty phải đóng.

Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

1.Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động. 

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.”

Trên đây, là toàn bộ nội dung mà công ty chúng tôi gửi đến bạn, hi vọng với sự tư vấn của chúng tôi bạn đã giải đáp hết thắc mắc của mình. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ pháp lý bên Công ty chúng tôi hoặc muốn được tư vấn chi tiết hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện sau:

Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự

Địa chỉ: 16, Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa.

SĐT: (+84.258)3 513 988

TS-LS: Vũ Như Hảo – Hotline: 0914086292