Trả lời một số câu hỏi về Luật Lao động

luatlaodong

Bộ Lao động Thương binh & Xã hội vừa ban hành Công văn số 3945/LĐTBXH-LĐTL ngày 30/9/2015 để trả lời một số câu hỏi của doanh nghiệp về Luật lao động về một số vấn đề sau:

1. Thời gian làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động (NLĐ) được hướng dẫn như sau:

Là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định pháp luật và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc.
Trong đó:

– Thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm cả thời gian NLĐ nghỉ hưởng chế độ theo Luật bảo hiểm xã hội.

– Thời gian NLĐ đã tham gia BHTN gồm: thời gian NSDLĐ đã đóng BHTN và thời gian NSDLĐ đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BHTN theo quy định pháp luật.

2. Ngoài ra, Công văn 3945/LĐTBXH-LĐTL cũng giải đáp một số quy định khác như:

– Về tham gia BHTN đối với thời gian thử việc.

– Về việc chi trả tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ.

– Về tiền lương tính trả tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ lễ, tiền nghỉ phép.