Chia tài sản thừa kế cho ba mẹ chồng như thế nào?

Câu hỏi:

Luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi về việc chia tài sản thừa kế. Chồng tôi mất năm 2018, trong thời kỳ hôn nhân chúng tôi có tạo lập được một căn nhà tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa nhưng chỉ đứng tên một mình tôi. Hiện nay cha mẹ chồng tôi đề nghị tôi bán căn nhà này để chia. Luật sư cho tôi hỏi: Cha mẹ chồng tôi có được chia tiền bán nhà không?

Trả lời:

Tài sản trên mặc dù đứng tên một mình chị nhưng vẫn là tài sản chung của vợ chồng vì nó hình thành trong thời kỳ hôn nhân và chồng chị không có văn bản từ chối quyền sở hữu. Tuy nhiên, do chị không nói rõ chồng chị chết có để lại di chúc hay không nên câu hỏi của chị có thể chia làm 2 trường hợp để trả lời như sau:

– Trường hợp 1: Nếu chồng chị chết có để lại di chúc thì việc chia thừa kế đối với di sản của chồng chị phụ thuộc vào nội dung di chúc. Do cha mẹ chồng chị là đối tượng đặc biệt được pháp luật quy định tại khoản 1, Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Vì vậy, phần di sản mà chồng chị để lại trong di chúc cho cha mẹ chồng phải nhiều hơn hai phần ba (2/3) của một người thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên, nếu trong di chúc chồng chị không để lại di sản cho cha mẹ mình hoặc chỉ cho cha mẹ hưởng phàn di sản ít hơn 2/3 suất đó thì cha mẹ chồng chị vẫn được hưởng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

– Trường hợp 2: Nếu chồng chị chết không để lại di chúc thì di sản của chồng chị sẽ được chia theo pháp luật. Theo đó, cha mẹ chồng chị thuộc hàng thừa kế thứ nhất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 BLDS 2015. Vì vậy, phần di sản mà cha mẹ chồng chị được hưởng sẽ được chia từ phần tài sản riêng của chồng chị trong căn nhà (Điều 651 BLDS 2015). Ví vụ: Nếu hàng thừa kế thứ nhất chỉ có chị và cha mẹ chồng chị thì phần di sản đó sẽ được chia làm ba phần bằng nhau.

Như vậy, trong cả hai trường hợp trên cha mẹ chồng chị đều có quyền được chia tiền khi bán căn nhà. Số tiền cụ thể tùy mỗi trường hợp sẽ khác nhau.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự