Chồng tự ý làm GCN QSDĐ với di sản thừa kế trong thời kỳ hôn nhân và quyền của người vợ

Câu hỏi:

Luật sư vui lòng cho tôi hỏi: Ông bà nội tôi có mảnh đất ở Cam Lâm, Khánh Hòa (trước đây thuộc huyện Diên Khánh), ông bà nội tôi lập di chúc cho bố tôi sau khi bố mẹ tôi đã kết hôn. Tuy nhiên, bố tôi đã tự ý làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đứng tên một mình trên Giấy chứng nhận được cấp vào năm 2009. Nay bố tôi có ý định bán mảnh đất này mà không cho mẹ và tôi biết (tôi là con trai duy nhất). UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Mẹ tôi có quyền gì đối với mảnh đất này không vì đây là tài sản bố tôi có được sau khi kết hôn?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự trả lời anh như sau:

Theo chúng tôi, bố của anh là người duy nhất được quyền sử dụng mảnh đất vì ông bà nội của anh lập di chúc để lại riêng cho bố anh nên theo quy định của pháp luật mảnh đất là tài sản riêng của bố bạn. Vì vậy, UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không làm trái quy định của pháp luật khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bố anh.

Theo quy đinh tại đoạn 2 khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình 2014 thì: ” Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Trong trường hợp này, do mảnh đất là tài sản riêng của bố anh nên mẹ anh chỉ có quyền sở hữu đối với mảnh đất này khi bố anh đồng ý hợp nhất phần tài sản riêng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thành tài sản sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Cho nên, việc chỉ có một người (chồng hoặc vợ) đứng tên trên Giấy chứng nhận không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu của người còn lại (nếu không có thỏa thuận khác). Vì vậy, mẹ của anh vẫn có quyền sở hữu đối với mảnh đất và khi bố anh chuyển nhượng cho người khác bắt buộc phải có sự đồng ý của mẹ anh. Ngược lại, nếu bố anh không đồng ý hợp nhất phần tài sản riêng của mình vào tài sản chung của vợ chồng thì mẹ anh không có quyền đối với mảnh đất, bố anh chuyển nhượng cho người khác cũng không cần sự đồng ý của mẹ anh.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự