Điều kiện người Việt Nam ở nước ngoài đứng tên trên Giấy chứng nhận QSDĐ?

🔹Hỏi:
Chào Luât Sư Hảo,
Tôi là Việt kiều đang ở Mỹ có quê quán ở Nha Trang. Tôi đang có quốc tịch Mỹ nhưng có giấy của tòa lảnh sự Việt Nam tại Mỹ chứng nhận là người có nguồn gốc Việt Nam. Như vậy tôi có thể đứng tên giấy tờ nhà đất ở Viêt Nam không? Tôi có miếng đất ở Nha Trang do mẹ chia tài sản cho. Hiện tại mẹ đang đứng tên. Nay mẹ củng lớn tuổi rồi. Tôi muốn chuyển qua tên của tôi và sau này bán nếu cần. Như vậy có được không?

🔸Đáp:

Chúng tôi trả lời các câu hỏi của anh như sau:

Vì anh hiện tại đang mang quốc tịch Mỹ và được chứng nhận có nguồn gốc Việt Nam nên anh thuộc trường hợp: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài”:

“3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.” (Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì sẽ được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất đó.

“1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:
đ) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.” (Điểm đ Khoản 1 Điều 161 Luật đất đai 2013)

Như vậy, hiện nay chưa có quy định nào của pháp luật cho phép người nước ngoài/người Việt Nam định cư ở nước ngoài được đứng tên quyền sử dụng đất. Họ chỉ được đứng tên sở hữu nhà ở. Cho nên, điều kiện cần thiết là trên đất phải có nhà ở, anh có thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất đã có nhà.

Trường hợp anh vẫn còn giấy khai sinh của Việt Nam thể hiện thông tin mang quốc tịch Việt Nam thì anh có thể về Việt Nam cam kết cư trú lâu dài để nhập khẩu, làm chứng minh nhân dân và tiến hành nhận tài sản như một công dân Việt Nam bình thường.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự