ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


ban_dat

Câu hỏi:

Kính chào Luật sư!
Tôi được biết, văn phòng luật sư Vũ Như Hảo và cộng sự có tư vấn pháp luật về Đất đai. Nay tôi gửi câu hỏi này mong luật sư tư vấn giúp tôi. Hiện nay tôi đang mua một lô đất thổ cư 40 m2 loại đất ở đô thị, đã có giấy tờ đầy đủ. Vậy thủ tục chuyển nhượng và làm trước bạ cho tôi như thế nào? Lệ phí là bao nhiêu ?
Trả lời:
Trước hết, Văn phòng luật sư Vũ Như Hảo và cộng sự cảm ơn vì bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến văn phòng chúng tôi. Sau đây, luật sư Vũ Như Hảo tư vấn giúp bạn như sau:
1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Như bạn đã đề cập ở trên, loại đất bạn đang có dự định nhận chuyển nhượng là đất thổ cư. Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
– Đất không có tranh chấp;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Trong thời hạn sử dụng đất
2. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
* Trước hết, bạn cần bàn bạc và thống nhất với người chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn về diện tích đất chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên…. Việc thỏa thuận này phải được lập thành Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu bạn không tự mình soạn hợp đồng chuyển nhượng, bạn có thể yêu cầu văn phòng công chứng hoặc các văn phòng cung cấp dịch vụ pháp lý để soạn thảo để đảm bảo tính pháp lý.
* Tiếp theo Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
– Thẩm quyền: Tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.
– Hồ sơ yêu cầu công chứng: Bạn nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng bao gồm:
+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;
+ Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có);
+ Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.
Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi bạn yêu cầu công chứng thì bạn được nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng nhận của tổ chức công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn theo quy định của pháp luật. Phí công chứng sẽ do tổ chức công chứng thu dựa trên giá trị tài sản chuyển nhượng.
3. Đăng ký sang tên bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất;
– Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên…
– Thủ tục: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Câu trả lời trên mang tính chất tham khảo.
Trân trọng,
Luật sư Nha Trang.