Người bị Nhà nước thu hồi đất được hưởng những “quyền lợi” gì?

Hỏi:
Tôi có nhà đất thuộc một dự án đô thị tại Nha Trang, hiện nay tôi nghe thông tin Nhà nước sẽ thu hồi đất. Tôi muốn hỏi Luật sư Vũ Như Hảo: “Nếu Nhà nước thu hồi đất thì đền bù cho gia đình tôi như thế nào”.

Trả lời:

Chào bạn,

Vì câu hỏi của bạn khá chung chung, không nêu cụ thể thực trạng pháp lý về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất nên tôi xin giải đáp như sau:

Tùy vào nguồn gốc đất, loại đất bị thu hồi mà người sử dụng đất được hưởng các chính sách bồi thường, hỗ trợ khác nhau. Về cơ bản tổng thể có các hỗ trợ sau dành cho người bị thu hồi đất:
1) Bồi thường về đất;
2) Bồi thường tài sản trên đất như: Nhà, công trình xây dựng, cây cối, hoa màu và tài sản khác gắn liền với đất;
3) Bồi thường chi phí đầu tư vào đất;
4) Bồi thường do hạn chế khả năng sử dụng đất;
5) Bồi thường do phải di chuyển mồ mả;
6) Hỗ trợ ổn định cuộc sống và sản xuất;
7) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm;
8) Hỗ trợ tái định cư;
9) Hỗ trợ khác (thuê nhà, thưởng tiến độ di dời …).
Để được tư vấn chi tiết và cụ thể, anh chị vui lòng đến văn phòng chúng tôi hoặc gọi điện, gửi email cung cấp thêm thông tin.