NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ THU HỒI ĐẤT CÓ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG?

HỎI: Gia đình tôi có một lô đất tại phường Vĩnh Hải, Nha Trang thuộc diện bị thu hồi để thực hiện sự án Đường Vành Đai 2 theo thông báo của UBND thành phố Nha Trang. Tôi muốn hỏi là sau khi nhận khoản tiền đền bù thu hồi đất thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền này hay không? Tôi xin cảm ơn!

ĐÁP: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo và cộng sự. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi đưa ra tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:
– Luật đất đai 2013
– Thông tư 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hỉện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đốỉ với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổỉ, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đỗi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Tư vấn:
Tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:
“n) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể trong một số trường hợp như sau:
……
n.3) Thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là tiền bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định.
Căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường.
…….”
Gia đình bạn được bồi thường khi việc thu hồi đất được thực hiện theo quy định của UBND thành phố Nha Trang nên theo quy định nêu trên thì gia đình bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường. Như vậy, để được miễn thuế thu nhập cá nhân gia đình bạn cần phải có các giấy tờ là: quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường trên thực tế để hoàn thành các thủ tục miễn nộp thuế thu nhập cá nhân.
Trên đây là tư vấn của Văn phòng luật sư Vũ Như Hảo và cộng sự với câu hỏi của khách hàng. Mọi thắc mắc khác xin liên hệ:

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang
Cellphone: 0914 086292