Tặng cho tài sản chung vợ chồng

Câu hỏi:

Tôi có câu hỏi xin nhờ Luật sư Nha Trang – Công ty Luật  TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự giải đáp giúp: Anh trai tôi có mảnh đất tại Diên Khánh, Khánh Hòa muốn cho tôi. Khi anh tôi mua mảnh đất đó, anh tôi đã lấy vợ. Tiền mua đất chủ yếu là tiền của anh trai tôi. Thực tế thì chỉ một mình anh trai tôi đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy bây giờ anh tôi muốn cho tôi, cần phải làm những thủ tục gì? Chị dâu tôi có cần phải viết giấy tờ gì không?

Trả lời:

Tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng được coi là tài sản chung của vợ chồng, việc định đoạt khối tài sản chung đó phải được sự đồng ý của cả vợ chồng.

Do vậy, anh bạn muốn cho bạn mảnh đất đó phải được sự đồng ý của vợ anh trai bạn (tức là chị dâu của bạn). Để giải quyết vấn đề này, chị dâu bạn cần làm Văn bản từ chối tài sản, sau khi tài sản thuộc toàn quyền của anh trai bạn thì anh bạn có thể làm Hợp đồng tặng cho để cho bạn mảnh đất nói trên.

Tất cả giấy tờ trên cần được công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp quận, huyện.

Quy định pháp luật: Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự