THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI NHA TRANG

xin-giay-chung-nhan-dau-tu-nuoc-ngoai (1)

Trước khi dự án đầu tư chính thức đi vào hoạt động các nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nhằm giúp các nhà đầu tư tại Nha Trang, Khánh Hòa cũng như các nhà đầu tư trên cả nước nắm rõ về quy trình thủ tục thực hiện , chúng tôi xin cung cấp thông tin về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:
Quy trình thủ tục:
Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:
– Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
– Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 118/2015 của Chính phủ ngày 12/11/2015 (nếu có).
Trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải có thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2014 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ở Khánh Hòa nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.
Nếu quý khách muốn được tư vấn trực tiếp về đầu tư hay sử dụng dịch vụ làm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin:

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: <a href="mailto:LawyerVuNhuHao@Gmail hop over to here.com” target=”_blank”>LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292