THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

<a href="http://luatsunhatrang useful link.vn/wp-content/uploads/cham-dut-hoat-dong-cua-dia-diem-kinh-doanh-1.jpg” rel=”attachment wp-att-1474″>cham dut hoat dong cua dia diem kinh doanh (1)

Câu hỏi:
Thưa Luật sư, công ty chúng tôi có trụ sở tại Hà Nội và thành lập chi nhánh tại Nha Trang vào năm 2014. Nay vì một số lý do nội bộ, công ty quyết định sẽ chấm dứt hoạt động chi nhánh này. Vậy thủ tục như thế nào và chúng tôi sẽ nộp hồ sơ tại Hà Nội hay ở Nha Trang? Cảm ơn Luật sư.
Trả lời:
Chào bạn.
Để chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty, trước tiên công ty cần chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 60 Nghị định 78/2015, hồ sơ bao gồm:
– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
– Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh;
– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
– Con dấu của chi nhánh (nếu có).
Sau khi hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh đã hoàn tất, công ty nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh – ở đây là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa địa chỉ số 01 Trần Phú, Nha Trang.
Phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh. Nếu công ty bạn còn có thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thêm về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi thông qua những phương tiện sau:

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292