Hướng dẫn mới về thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

thue-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-doi-voi-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-large

Thông tư 92/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn những nội dung sau đây về thuế:

1/ Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh;

2/ Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

Các hướng dẫn về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2016.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai, đã nộp. 

Download toàn văn Thông tư TẠI ĐÂY