VĂN BẢN MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN LUẬT NHÀ Ở VÀ LUẬT KINH DOANH BĐS

Nha o

Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản đã chính thức có hiệu lực từ 1/7/2015 với nhiều quy định mới. Để triển khai hai Luật mới này, ngày 30/06/2015, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1436/BXD-QLN hướng dẫn những nội dung sau:

1/ Luật nhà ở 2014:

– Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở;

– Phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở công vụ;

– Phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở tái định cư;

– Chính sách nhà ở xã hội;

– Tài chính cho phát triển nhà ở;

– Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

– Quản lý, sử dụng nhà ở chung cư;

– Sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2/ Luật kinh doanh bất động sản 2014:

– Áp dụng các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản;

– Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn;

– Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

– Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản;

– Cấp chứng chỉ, đào tạo môi giới bất động sản…

Xem và Download toàn bộ Công văn TẠI ĐÂY