Dịch vụ

 • Đăng ký sở hữ trí tuệ

  20/03/2015 | No comment

  Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản có giá trị lớn của mỗi cá nhân/ tổ chức. Đối với một số doanh nghiệp giá trị của quyền sở hữu trí tuệ còn lớn gấp nhiều lần tài sản hữu…

  + Xem Thêm
 • TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

  19/01/2015 | No comment

  Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quan hệ lao động luôn luôn tiềm ẩn những yếu tố phát sinh mâu thuẫn và dẫn đến tranh chấp giữa Người lao động và…

  + Xem Thêm
 • DỊCH VỤ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

  24/04/2014 | No comment

  Tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn (bất đồng hoặc xung đột) về quyền và nghĩa giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại. Khi các bên xảy ra tranh chấp thường sẽ rất…

  + Xem Thêm