Lập di chúc trong trường hợp không đến được văn phòng Công chứng.

Cuối tháng 3/2020, Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự có nhận được yêu cầu về việc tư vấn và soạn thảo di chúc cho anh Nguyễn Hoài N. Anh Nguyễn Hoài N có nhà và đất tại thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Anh muốn lập di chúc để lại tài sản này cho người em trai của mình. Tuy nhiên, anh không thể đến văn phòng công chứng để lập di chúc được vì đang điều trị bệnh sơ gan tại Bệnh Viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Thông thường những trường hợp như anh chúng tôi sẽ mời công chứng viên tới bệnh viện để công chứng di chúc. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, các phòng công chứng đều từ chối đến bệnh viện để công chứng. Bản thân anh Nguyễn Hoài N cũng không thể tự mình viết di chúc được mặc dù vẫn tỉnh táo, minh mẫn.

Trước tình hình trên, căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự về di chúc, chúng tôi đã kịp thời tháo gỡ được vướng mắc cho anh Nguyễn Hoài N. Chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm này để những người gặp trường hợp tương tự có thể áp dụng.Điều 634 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.”   Căn cứ theo quy định trên của pháp luật, chúng tôi đã tiến hành lập di chúc theo đúng ý nguyện của anh và anh đã mời được hai người làm chứng để thực hiện được đúng yêu cầu trên của pháp luật. Như vậy, khi di chúc của anh Nguyễn Hoài N đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc của anh Nguyễn Hoài N là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật.

Chúng tôi cũng lưu ý là khi lập di chúc theo dạng này, người lập di chúc cần mời người làm chứng có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 632 BLDS 2015: Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:
1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;
2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;
3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.”

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự