Chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị xử lý như thế nào?

phat dong BHXH cham

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về “cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN”, trong đó Doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị “phạt” dưới hình thức trả tiền lãi tính trên số tiền, thời gian chậm đóng như sau:
– Chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải đóng bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố năm trước liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.

– Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải đóng bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

– Trong thời hạn 15 ngày đầu của tháng 01 hàng năm, BHXH Việt Nam phải có văn bản thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở mức lãi suất bình quân quy định nêu trên gửi cơ quan BHXH trực thuộc, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an để thống nhất thực hiện.

Quyết định 60/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016 và áp dụng từ năm ngân sách năm 2016.

XEM VÀ DOWNLOAD TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH 60/2015/QĐ-TTg TẠI ĐÂY

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292

Email cho Luật sư Vũ Như Hảo   Like fanpage của Luật sư Vũ Như Hảo   Xem clips của Luật sư Vũ Như Hảo    Website của Luật sư Vũ Như Hảo